Tag Archives: clip động vật

Ai bảo chó không thích mèo nào

Ai bảo chó không thích mèo nào

Trong cuộc sống chúng ta thường dùng chó mèo để nói lên sự đối lập của nhau nhưng sự thật mèo và chó có phải luôn ghết và đối nghịch với nhau không. Hãy xem thử thái độ của chú