Tag Archives: hoạt hình đánh nhau

Này thì đánh nhau

Này thì đánh nhau

Một tập phim hoạt hình có yếu tố hài hước rất ít nhưng thông điệp và ý nghĩa của nó vô cùng to lớn. Con người đang tự giết hại lẫn nhau và cuối cùng sẽ nhận được những gì.